Prøve cylinder

 • Anti-Blocking Air Pressure Sampling Equipment

  Antiblokerende lufttryksprøveudtagningsudstyr

  Anti-blokeringsprøvetageren bruges hovedsageligt til prøveudtagning af trykporte såsom kedelluftkanal, røggas og ovn og kan prøve statisk tryk, dynamisk tryk og differenstryk.

  Anti-blokerende prøveudtager Anti-blokerende prøveudtagningsanordning er en selvrensende og anti-blokerende måleanordning, som kan spare meget rengøringsarbejde.

 • Pressure Gauge Transmitter Balance Container

  Trykmåler Transmitter Balance Container

  Balancebeholderen er et tilbehør til måling af væskeniveauet.Dobbelt-lags balancebeholderen bruges sammen med en vandstandsindikator eller en differenstryktransmitter til at overvåge vandstanden i damptromlen under opstart, nedlukning og normal drift af kedlen.Differenstryksignalet (AP) udsendes, når vandstanden ændres for at sikre sikker drift af kedlen.